Vennligst angi hva slags kunde du er:
Meny
Søk
Handlekurv
0 kr
23 30 21 00

Kurs - Level 1 - Byggkurs - brukerkurs trykktesting o.a.

Termografiakademiet


Ved hjelp av et termografikamera kan man gjøre analyser av bygninger, VVS, elektriske og mekaniske installasjoner. Man kan eksempelvis kartlegge isoleringsfeil, luftlekkasjer og feilbelastninger. De største fordelene med termografering er at problemsøkning kan foregå under drift, slik at man ikke trenger å stoppe produksjonen. Dersom problemene oppdages tidlig, før de blir akutte, sparer man i tillegg både tid og penger.

Termografering av boliger og kontorbygg kan gi store energibesparinger, og ikke minst et bedre inneklima. Dårlig isolasjon identifiseres raskt og enkelt, termiske feil dokumenteres tydelig, og tiltak kan iverksettes raskt for å utbedre feilen. Mangelfull isolasjon, lekkasjer, bygningsfeil og konstruksjonsfeil som gir energilekkasje, kaldras, trekk, fuktskader og dårlig inneklima kan enkelt oppdages med moderne teknikk.

Termografering av boliger og kontorbygg for detektering av avvikelser i klimaskjermen krever kompetanse, rett utrustning og kvalifisert personell. Utdanning av termografører utføres henhold til Norsk Standard.

Våre Level 1 kursholdere har ulike sertifiseringer innenfor dette fagområdet, og våre Level 1 kurs innenfor termografi er godkjent av Det Norske Veritas og Nemko. Våre kursdeltakere kan derfor sertifisere seg som elektrotermografør på våre kurs. Sertifisert eksamen avholdes på kurset. De som ikke ønsker å sertifisere seg kan avlegge standard kursprøve.

Våre kurs er lagt opp til å passe deltakere med og uten erfaring fra faget. Alle deltakere mottar kursbevis. Se under for kursdatoer!

LEVEL 1 – Grunnkurs i termografi:

Level 1 – grunnkurs i termografi foregår over 3 dager med intensiv lære om termografi og dets virkemidler. Kurset inneholder også trening i rett bruk av termografikamera.
Level 1 er et obligatorisk kurs for alle som ønsker å utdanne seg til sertifisert Elektrotermografør. Siste kursdag avlegges sertifisert eksamen (DNV eller NEMKO) for de som ønsker dette.

Vi vil også anbefale våre kurs for de som ikke ønsker å sertifisere seg. Du vil ved å delta øke din kunnskap og forståelse innenfor fagområdet, og således få større nytte og et bredere bruksområde av utstyret ditt.


LEVEL 1 – Grunnkurs i termografi:

Level 1 – grunnkurs i termografi foregår over 3 dager med intensiv lære om termografi og dets virkemidler. Kurset inneholder også trening i rett bruk av termografikamera.
Level 1 er et obligatorisk kurs for alle som ønsker å utdanne seg til sertifisert Elektrotermografør. Siste kursdag avlegges sertifisert eksamen (DNV eller NEMKO) for de som ønsker dette.

Vi vil også anbefale våre kurs for de som ikke ønsker å sertifisere seg. Du vil ved å delta øke din kunnskap og forståelse innenfor fagområdet, og således få større nytte og et bredre bruksområde av utstyret ditt.

Byggtermografi:

Opplæringen foregår over 1 dag med intensiv lære om byggtermografi og dets virkemidler. Kurset inneholder også praktisk bruk av termografikamera. 

Kurset vil øke deltakerens forståelse for fagområdet og gjøre det enklere å utføre denne type målinger.

Tetthetsmåling:

Opplæringen foregår over 1 dag med intensiv lære om tetthetsmåling og dets virkemidler. Kurset inneholder også praktisk bruk av Blower Door systemet.


Kursdatoer 2022:

VÅR:

  • Level 1 kurs - grunnkurs termografi:    25 - 27 april 2022 - Oslo
  • Byggtermografi:                                               28 april 2022 - Oslo
  • Tetthetsmåling:                                                29 april 2022 - Oslo

Kursdatoer 2022:

HØST

  • Level 1 kurs - grunnkurs termografi:    3 - 5 Oktober - Oslo
  • Bygg termografi:                                           6. Oktober - Oslo
  • Tetthetsmåling:                                             7. Oktober - Oslo


*Påmelding og priser her!

Produkter

Vis priser inkl mva